Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Abdulkadir Yýldýrým

ABDULKADÝR YILDIRIM

 

 

1959 Yýlýnda Trabzon’da doðdu. Ýlkokulu Cudibey, ortaokulu Kanuni, liseyi Ticaret, üniversiteyi Anadolu Üniversitesi (AÖ) Maliye bölümünde okudu. Bir zaman sonra M.Hikmet Malkoç’tan desen ve renk dersleri aldý. Yöresel aðýrlýklý çalýþmalarýyla, yurt dýþýnda Münih ve Augsburg’da yurt içinde ise Trabzon, Ýstanbul, Ankara, Aydýn, Diyarbakýr, Konya, Bursa, Eskiþehir, Gaziantep, Antalya illerinde 20 kiþisel se rgi açtý. Ayrýca birçok grup ve karma sergiye katýldý. Türkiye’de resmi ve özel koleksiyonlarda 706 eseri bulunmaktadýr. Yurt dýþýnda Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Ýngiltere’de resmi ve özel koleksiyonlarda 38 eseri bulunmaktadýr.

Halen çalýþmalarýný kendi atölyesinde sürdürmektedir. Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði üyesi ve Trabzon Belediyesi Kültür Araþtýrma Kurulu üyesidir.

Web Site:
www.abdulkadiryildirim.com

 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015