Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Abit Güner


ABÝT GÜNER (1947 Trabzon)

1947 Trabzon’da doðdu. 1972-1988 yýllarý arasýnda Almanya da bulundu. Bu süre içinde resim sanatý ile ilgili inceleme ve araþtýrmalarda bulundu. Yurt içi ve yurt dýþýnda 34 kiþisel sergi açtý, çok sayýda karma sergiye katýldý.Bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadýr. Çalýþmalarýný Trabzon’da ki atölyesinde sürdürmektedir.

  

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015