Anasayfa Tanıtım Yönetim Üyeler Üyelik Haberler İletişim


Adem Yavuz Hýzal


ADEM YAVUZ HIZAL (1974 Trabzon)

1998 yýlýnda KTÜ Fatih Eðitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu.Çeþitli fotoðraf ve resim
karma sergilerine katýldý.Halen Ýskenderpaþa Ýlköðretim Okulunda resim öðretmeni olarak görev
yapmaktadýr. 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği l Web Suvizyon® 2008-2015