Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Bülent Yavuz Yýlmaz


BÜLENT YAVUZYILMAZ 

1971 Trabzon’un Çaykara ilçesinde doðdu.1995 Selçuk Ünv. Eðitim Fak. Resim-iþ Bölümünden mezun oldu. Ankara ,Ýstanbul ve Ýzmir’de yedi kiþisel sergi açmýþ yirmi iki karma sergiye  katýlmýþtýr. Çalýþmalarýný Bolu’daki atölyesinde sürdürmektedir.

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015