Anasayfa Tanýtým Yönetim Üyeler Üyelik Haberler Ýletiþim


Cemil CandaþCEMÝL CANDAÞ

1975 de Trabzon Beþikdüzü'nde doðdu.Resme olan ilgisini Turgut CANDAÞ'ýn özel atölyesinde çalýþarak sürdürdü.1993 yýlýnda Candaþ Sanatevi'ni kurdu.1994'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Bölümü'nü kazandý.Burada eðitimini Resim Anasanat üzerine tamamladý.1998 yýlýnda Trabzon Lisesi'ne atandý.Sergi organizasyonlarýda yapmakta olan sanatçý çeþitli organizasyonlarda da görev aldý.Kiþisel ve birçok karma sergilere katýldý.Yurtiçi ve yurt dýþýnda birçok özel koleksiyonlarda eserleri olan sanatçý çalýþmalarýný halen kendi atölyesinde sürdürmektedir.

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði l Web Suvizyon® 2008-2015