Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Rasim Çubukçu

RASÝM ÇUBUKÇU (1952 Maçka)

1952 yýlýnda  Trabzon’da doðdu.
1970  yýlýnda Trabzon Öðretmen Okulundan, 1973 yýlýnda Ýstanbul Atatürk Eðitim Enstitüsünden mezun oldu.2002 yýlýnda Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden Emekli oldu.Sanat eðitimciliði ile resim çalýþmalarýný  birlikte  sürdürdü.6 kiþisel sergi Açtý  çok sayýda   karma sergilere katýldý. Bir ödül kazandý. Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði yönetim kurulu üyesidir.


 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015