Anasayfa Tanýtým Yönetim Üyeler Üyelik Haberler Ýletiţim


Sebahattin Kýlýç

Sebahattin KILIÇ      

1973 - Vakfýkebir
Ýlk,orta ve lise eðitimini tamamladýktan sonra K.T.Ü Fatih Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Öðretmenliðini kazandý.1998 yýlýnda Resim Anasanat dalýndan mezun oldu.
Halen Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim Öðretmeni olarak görev yapmaktadýr. Çalýþmalarýný kendi atölyesinde devam etmektedir. .Sanatçý Trabzon Plastik Sanatlar Derneði Üyesidir.
Sanatçýnýn 13 karma resim sergisi bulunmaktadýr.


 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneđi l Web Suvizyon® 2008-2015