Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Selman Uzun

Selman UZUN ( Trabzon )

Trabzon’da Doðdu . Trabzon Lisesi Resim Bölümünden  Mezun Oldu. K.T.Ü  Güzel  Sanatlar  Eðitimi Resim Ýþ Öðretmenliði  bölümünü Kazandý. 3 Kiþisel resim sergisi açtý 27 karma sergiye katýldý.Resim ve Fotoðraf Dalýnda 2 Ödül aldý. Yurt içi ve Yurt dýþýnda  Özel koleksiyonlarda eserleri bulunmakta olan Uzun , Sanat yaþantýsýnýn dýþýnda Uzun dönem basýn mensubu görevi yaptý.Yayýn Yönetmenliði,Haber Müdürlüðü  Yedi yüze aþkýn program  ve  bir çok  Belgesel  hazýrladý.Çalýþmalarýný Kendi  atölyesinde Sürdürmektedir.Web Site: www.selmanuzun.com 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015