Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


DÝPTEN GELEN DALGALAR Resim sergisi

Dipten Gelen Renklerin Dalgalarý Karadeniz Karma Resim Sergisi Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Açýldý.
Çoðunluðunu Trabzonlu resim sanatçýlarýnýn oluþturduðu sergide 48 sanatçýnýn eseri sergilenmekte.Burhan UYGUR,Bedri Rahmi EYÜBOÐLU,Süleyman Saim TEKCAN,Ýbrahim ÇÝFTÇÝOÐLU,Rafet EKÝZ gibi daha birçok ünlü sanatçýnýnda yer aldýðý sergi 15-27 Þubat tarihleri arasýnda izlenebilir.Katýlan tüm sanatçýlarý derneðimiz olarak kutluyoruz.

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015