Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


ÜÇ KUÞAK RESÝM SERGÝSÝ

Trabzon resim sanatýnda farklý kuþaklarý bir araya getiren ÜÇ KUÞAK SERGÝSÝ 22 Mart tarihinde Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde saat 18.00 da açýlýyor.Mustafa BEÞGEN-Ceyhan MURATHANOÐLU-Haydar DURMUÞ-Kenan DEMÝR-Þakir ÞEYÝHOÐLU-Raif KALYONCU-Güler GENÇ EROL-Yasemin KALYONCU-Leyla AFACAN KODAMAN ve Þuayýp ÞEYÝHOÐLU nun eserlerinin yer aldýðý karma resim sergisi 22 Mart-31 Mart 2010 tarihleri arasýnda izlenebilir.

Eserleri ile Trabzon resim sanatýna güç veren ve renk katan bu sergide yer alan bütün sanatçýlarýmýzý kutlar,daha nice sanat dolu yýllar dileriz.

KPSD Yönetim Kurulu

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015