Anasayfa Tanýtým Yönetim Üyeler Üyelik Haberler Ýletiþim


Serdar YILMAZ ödül kazandý.
 Trabzon'lu Ressam Serdar Yýlmaz Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafýndan gerçekleþtiren "Çanakkale Kara Savaþlarý ve Mustafa Kemal Atatürk Resim Yarýþmasý"nda birincilik ödülüne layýk görüldü.Sanatçý ödülünü Ankara Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi YAÞAR'dan aldý.
Sanatçýmýzý kutluyor baþarýlarýnýn artarak devamýný diliyoruz.
 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði l Web Suvizyon® 2008-2015