Anasayfa Tanýtým Yönetim Üyeler Üyelik Haberler Ýletiþim


Dünya Ticaret Merkezi KPSD Resim Sergisi
   24-26 Kasým 2011 tarihleri arasýnda Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde açýlan 2. Karadeniz Turizm Fuarý kapsamýnda derneðimiz üyesi 25 sanatçýnýn 1 er eserle katýlýmý ile karma resim sergisi açýldý.Ýlimizin sanat potansiyelini gelen konuklara tanýtýlmasý hedeflenen sergi ilgiyle izlendi.Sergi 24-26 Kasým 2011 tarihleri arasýnda Trabzon Dünya Ticaret Merkezi-Þana /Yomra adresinde gezilebilir.
 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði l Web Suvizyon® 2008-2015