Anasayfa Tanıtım Yönetim Üyeler Üyelik Haberler İletişim


Makbule AYAZ


1963 Samsun da doðdu.

Ondokuz Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim Bölümü Grafik Ana Sanat dalý mezunu.

2005 yýlýna kadar süren resim öðretmenliði ardýndan, kendi özel atölyesinde resim çalýþmalarýna devam ediyor.

Samsun da yaþýyor.


 web:www.makbuleayaz.com

e-mail: makbuleayaz13@hotmail.com

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği l Web Suvizyon® 2008-2015