Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Serdar YILMAZ ýn baþarýsý
  T.C Kültür Bakanlýðý'nýn her yýl geleneksel olarak düzenlemiþ olduðu 11. Þefik Bursalý Resim Yarýþmasýnda  Serdar YILMAZ 'ýn  bir eseri sergilenmeye deðer görüldü.

    Ege Üniversitesi'nin 9-25 Aralýk tarihleri arasýnda düzenlemiþ olduðu 4. Uluslararasý EgeArt Sanat Günleri kapsamýnda genç sanatçýlara yönelik Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý'nda   Serdar YILMAZ 'ýn bir eseri 2.lik ödülü alýrken bir eseri de sergilenmeye deðer görülmüþtür.


 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015