Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


14 RENK KARMA RESÝM HEYKEL SERGÝSÝ

        14 / 24 Kasým  2012 tarihleri arasýnda Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde saat 09.00-16.30 saatleri arasýnda (Pazar hariç)  izlenebilecek olan sergi de çoðunluðunu Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öðretmenlerinin oluþturduðu 14 sanatçýnýn eserleri izleyici ile buluþmakta. Sergide Mümin CANDAÞ resimlerini yaný sýra heykelle resmin birleþtiði 3 boyutlu kurgularýda da yer almakta,Kenan DEMÝR-Bora DERVÝÞOÐLU-Sezgin ERKOL-Necati Seydi FERAHOÐLU-Nurgül FERAHOÐLU-Sebahattin KILIÇ –Þükran ÜST-Tolga AKALIN - Orhan ZAFER-Rasim ÇUBUKÇU ve Ünsaç HASANÇEBÝ nin renkçi anlayýþa sahip resimleri izleyiciyle bulunmakta, Ýrfan BÝLGÝN heykel ve resim  alanlarýnda sunduðu çalýþmalarýnda insanýn  yaþaml mücadelesinde çocuk ve düzeni konu edinirken Özgür ÖZMEN heykellerinde kadýn ve yaþam konusunu irdelemekte. Sanatseverlerin keyifle izleyebileceði bir sergi.

 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015