Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Kadriye Gülþah KALYONCU

1980 Trabzon iline baðlý Beþikdüzü  ilçesinde doðan K.Gülþah KALYONCU,1987-1999 yIlýnda ilk, orta ve lise öðrenimini Beþikdüzün’nde tamamladý. Lise hayatýnda farklý ödülleri vardýr. 2001 yýlýnda KTÜ Resim  Bölümünü  girdi 2006 yýlýnda bitirdi. Resim  çalýþmalarýna sürekli ve yoðun bir þekilde devam etti.Kaðýt ve tuval üzerine yaðlý boya akrilik  ve diðer malzemelerle resim yapmaktadýr.

 

 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015