Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Bora DERVÝÞOÐLU

     1973 yýlýnda Trabzon’da doðdu.1998 yýlýnda Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim-iþ Öðretmenliði Bölümünden mezun oldu.1999-2001 yýllarý arasý Gümüþhane Þiran Yatýlý Ýlköðretim okulunda görev yaptý.2001-2010 arasý Trabzon Akçaabat Söðütlü ilköðretim okulunda, 2010-2012 yýllarý arasýnda Trabzon Akçaabat Güzel sanatlar müzik ve Spor lisesinde görevine devam etmektedir.11 Renk Resim Heykel sergisi ve bir  çok karma sergiye katýlým saðlamýþtýr.

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015