Anasayfa Tanýtým Yönetim Üyeler Üyelik Haberler Ýletiţim


DerneĂ°imiz 3.OlaĂ°an Genel Kurulu

Sayýn üyemiz

 

Derneðimiz 3. Olaðan genel kurulu 13 OCAK 2013 Pazar günü saat 12.00 da Trabzon Sanatevinde yapýlacaktýr.Toplantý yeter sayýsý saðlanamadýðý durumda Genel kurul toplantýsý 1 hafta sonra 20 Ocak 2013 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.

 GeçmiĂľ dönem aidat borçlarĂ˝ ve sergi katĂ˝lĂ˝m bedellerini ödememiĂľ olan ĂĽyelerimizin 2012 AralĂ˝k sonuna kadar aidatlarĂ˝nĂ˝ Dernek yönetim kurulu ĂĽyelerine makbuz karþýlýðý veya dernek banka hesabĂ˝na isim soyadĂ˝ ve ödenti detayĂ˝nĂ˝ açýklayĂ˝cĂ˝ bilgileri olmak kaydĂ˝ ile ödemeleri gerekmektedir. Gerek hazĂ˝run listesini hazĂ˝rlanmasĂ˝,gerekse Genel kurul bilançosunun ibrazĂ˝ için ĂĽyelerimizin bu konuda hassas davranmalarĂ˝ gerekmektedir. AyrĂ˝ca yapĂ˝lacak olan DerneĂ°imiz 3. OlaĂ°an genel kuruluna katĂ˝lĂ˝mlarĂ˝nĂ˝zĂ˝ yönetim kurulum adĂ˝na önemle rica ederim.

 

 

GENEL KURUL GĂśNDEMĂť

1.Açýlýþ ve yoklama

2. Saygý duruþu ve istiklal marþý

3. Divan kurulu teĂľekkĂĽlĂĽ

4. Yönetim kurulu raporu,Bilanço ve denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý ve ibrasý

5. Dilek ve temenniler

6.Yönetim organlarýnýn seçimi

7. Kapanýþ

 

 

DeĂ°erli ĂĽyelerimizin bilgilerine.

 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneđi l Web Suvizyon® 2008-2015