Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Nimet ÇÖRÜT

Ordu’da doðdu. Samsun Eðitim Enstitüsü Resim-iþ bölümünden mezun oldu. Çeþitli illerde  resim öðretmenliði yaptý.Anadolu Üniversitesi öðretim  üyesi  Serpil Akyýl atölyesinde çalýþtý Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði ve Eskiþehir Sanat Derneði üyesi olan sanatçý çalýþmalarýný evinde ve  atölyeGrup7 de devam etmektedir.Çeþitli illerde kiþisel ve karma sergiler açan sanatçýnýn bazý kurum ve kuruluþlarda resimleri bulunmaktadýr.Eskiþehir’de yaþamaktadýr.

 

 

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015