Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Kenan DEMÝR Resim Sergisi

Deðerli üyemiz KTÜ Fatih Eðt.Fak Resim Ýþ Böl. Öðr.Görevlisi Kenan DEMÝR Resim sergisi 4 Ocak /20 Ocak 2013 tarihleri arasýnda Akçaabat Güzel sanatlar Lisesi Erol Tuna Sergi salonunda saat 09.00/17.00 saatleri arasýnda izlenebilir.Sergide sanatçýnýn doðaya bakýþ açýsýný ve yorumlarýný yumuþak bir dille anlatýldýðý 30 dan fazla yaðlýboya eser sergilenmekte.Gezilmesi gereken güzel bir sergi tüm sanatseverler davetlidir.

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015