Anasayfa Tantm Ynetim yeler yelik Haberler letiim


Seda LÝMAN


Seda LÝMAN

1982’de Ankara ‘da doðdu. 2000’de baþladýðý Gazi Üniversitesi Resim-Ýþ Eðitimi Anabilim Dalý’ný 2004’te Eðitim Fakültesi ikincisi, Anabilim Dalý birincisi olarak bitirdi. Ayný yýl Yüksek Lisans Eðitimine baþladý. Uzun bir süre özel bir yayýnevinde Görsel Tasarým Uzmaný olarak görev yaptý. Çeþitli karma sergilere katýldý. 2009’da Gazi Üniversitesi’nde baþladýðý doktora eðitimini 2012’de tamamladý. 2010’da KTÜ Fatih Eðitimi Fakültesi Resim-Ýþ Eðitimi Anabilim Dalý’nda baþladýðý akademik görevine halen devam etmektedir.


 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Dernei l Web Suvizyon® 2008-2015